მომსახურება

დემონტაჟი

 

მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე შ.პ.ს ვასრულებთ რეგულაციების სრული დაცვით, როგორც ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, ასევე მრავალსართულიანი შენობა-ნაგებობების სადემონტაჟო სამუშაოებს. ვაწარმოებთ შიდა ტიხრების (კედლების) დემონტაჟსა და სამშენებლო ნარჩენების გატანას.