ჩვენს შესახებ

სადემონტაჯო საქმიანობას ვეწევით 2006 წლიდან